Hvorfor ekstern involvering?

Bestyrelse

Som ejerleder får du:

 • kompetente, eksterne og pålidelige folk at diskutere din virksomhed med.
 • hjælp til at skabe vækst og udvikling.
 • hjælp af erfarne erhvervsfolk til at se nye vinkler.

En bestyrelse tager ansvar for din virksomhed

Den gode bestyrelse:

 • forstår alle aspekter af sit ansvar
 • tager din virksomhed alvorligt
 • er konkret, både på bestyrelsesmøderne og i perioderne mellem dem.

Bestyrelsen skal jævnfør Selskabsloven §115 sikre, at der er styr på virksomhedens økonomiske situation – altså at der er orden i penalhuset – således, at virksomheden udstråler troværdighed og skaber tillid hos samarbejdspartnerne.

Erfaringer og kompetencer til din virksomhed

 

Det gode bestyrelsesarbejde er:

 • fokus på din virksomhed
 • kvalificeret
 • proaktivt
 • viden
 • indsigt
 • relevante erfaringer
 • struktur

Således er bestyrelsen et aktiv, som tilfører din virksomhed erfaringer og kompetencer som den daglige organisation måske ikke, eller i begrænset omfang, besidder.

En bestyrelse er et ”nyt syn”

Som ejerleder kan det være svært;

 • at se nye muligheder
 • at se udfordringerne i forretningsplanen og vækststrategien
 • at involvere sig i alle aspekter af virksomheden
 • at prioritere

Med en bestyrelse får man et syn udefra og ind.

En bestyrelse fungerer som en konstruktiv og kritisk mod- og medspiller i din virksomheds ”store spørgsmål”, som omhandler strategi, vækst, det finansielle grundlag m.m.

En bestyrelse giver dig retning, sparring og støtte

 • en ressource
 • et center for forretningsudvikling, der støtter og vejleder ejere og direktører
 • giver effektiv sparring
 • giver modspil

En bestyrelse er en investering i din virksomheds udvikling – og i de fleste tilfælde en billig investering i forhold til den interesse og de kompetencer, en bestyrelse bidrager med.

Advisory board

Som alternativ kan du som virksomhedsejer i stedet vælge at knytte et advisory board til din virksomhed. Formålet med advisory boardet er ligesom en bestyrelse, at du kan få sparring og de samme erfaringer og kompetencer fra relevante aktører, der kan bidrage med deres syn på din virksomhed og de udfordringer, som den står over for.

Forskellen

 • et advisory board har som sådan intet ansvar for din virksomheds drift
 • advisory boardet har alene en vejledende funktion
 • den sparring, som du får af et advisory board, er du ikke nødsaget til at handle på.
 • formålet med det er udelukkende at give professionel sparring til virksomheden og dens ledere.
 • du bestemmer selv, hvor mange medlemmer du gerne vil have i dit advisory board

Et advisory board behøver ikke fremgå af din virksomheds vedtægter, og der er ingen regler for, hvad I skal have oppe at vende på jeres møder. Det er helt og holdent din beslutning i forhold til, hvad du gerne vil have sparring på.

Personlig sparringspartner

Ønsker du derimod en anden opstart, når det drejer sig om at få sparring, erfaringer og kompetencer tilført, uden at du skal involverer mange agerende, så kan det at få en personlig sparringspartner måske være muligheden.

En sparringspartner giver dig stort set de samme muligheder, men på et helt personligt plan.

Hvad får jeg?

 • en at spille bold med omkring udviklingen af din virksomhed
 • udfordring på din forretningside, strategi, produktivitet og dine salgsaktiviteter
 • adgang til en erfaren erhvervsleders netværk og kontakter i erhvervslivet
 • en støtte i svære beslutninger i virksomheden
 • stærke kompetencer engageret i udviklingen af din virksomhed
 • personlig effektivitet – tid, målsætninger, prioritering og delegering, m.m.
 • personlig udvikling – fagligt og menneskeligt
 • personligt lederskab – autentisk ledelse, kommunikation, gennemslagskraft, m.m.

Måske er dette starten på et advisory board eller en professionel bestyrelse, hvor flere kompetencer kan spilles ind.

Kontakt 4BConsult for en uforpligtende snak på telefon +45 20 42 81 20