Services

Bestyrelsesopgaver

Professionel bestyrelse?

Jeg har mere end 20 års bestyrelseserfaring fra mere end 50 forskellige selskaber, herunder fra

 • små, mellemstore og store virksomheder
 • forskellige brancher og lande
 • selskaber med vidt forskellige behov og ønsker

Virksomhedsinvesteringer

4BConsult ApS investerer i vækstvirksomheder – virksomheder, der har et sundt forretningsgrundlag, og som ønsker en vækst via “intelligent kapitaltilførsel”.

Med det menes, at jeg “putter” egenkapital ind i virksomheden mod at få en mindre ejerandel. Samtidig indtræder jeg i bestyrelsen og hjælper virksomheden på vækstrejsen med de erfaringer, jeg har og det netværk, som jeg har adgang til. Ved at en ekstern “sætter hånden på kogepladen”, er det ofte muligt at få yderligere finansiering via banker, vækstfonden eller andre långivere.

Aktuelt har 4BConsult ApS investeret i:

 • Blue North ApS
 • Webhuset Ballum ApS
 • Xplor XR ApS
 • ROSE cykler A/S

Virksomhedsrådgiver

Som virksomhedsleder skal der træffes mange beslutninger.

Sparring med en ekstern kan i mange situationer være en billig og værdifuld måde at få testet ideer på eller få inspiration til, hvordan man kommer videre med en given problemstilling. Det kan eksempelvis være:

 • organisationsudvikling
 • forretningsudvikling
 • strategiske spørgsmål
 • likviditetsstyring
 • financiering
 • økonomistyring

Køb og salg af virksomheder

Ved køb eller salg af virksomhed/division/område vil det være fordelagtigt med en ressource, der kan have denne opgave som sin prioritet et.

Jeg har medvirket i mere end 30 virksomhedshandler gennem de seneste 20 år og vil kunne bidrage med erfaring og arbejdskraft, som du vil kunne drage fordel af.

Ved køb kan det være:

 • kortlægning af potentielle virksomheder
 • analysefasen og “due diligence”
 • forhandlingsforløb og kontraktindgåelse
 • fremskaffelse af financiering
 • implementering

Ved salg kan det derudover være:

 • salgsmodning
 • udarbejdelse af salgsmateriale
 • finde potentielle købere
 • forestå forhandlingen
  … eller sagt på anden måde: Forestå processen fra start til slut!

Kontakt 4BConsult for en uforpligtende snak på telefon +45 20 42 81 20